ශ්‍රී ජයමිණි ඇකඩමිය හෙට විවෘත වේ

අගෝස්තු 6, 2020

කලපළුවාව, රාජගිරිය පිහිටි ශ්‍රී ජයමිණි මියුසික් ඇකඩමියේ මාධ්‍ය ඒකකයේ සමාරම්භය මෙම මස 07 වැනිදා එනම් හෙට දිනයේදී සිදු වේ. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන අංශයේ මහාචාර්ය මාපා බණ්ඩාර තිලකරත්න විසින් එදින එය විවෘත කරනු ලබයි. මින් ඉදිරියට එම ආයතනය ශ්‍රී ජයමිණි මියුසික් ඇන්ඩ් මීඩියා ඇකඩමිය යනුවෙන්  හඳුන්වනු ලබයි.