ආදරණීය ඉල්ලීමක්

අගෝස්තු 13, 2020

ලොව පුරා පවතින තත්ත්වය හමුවේ මුඛ ආවරණ පැළ¼දීම අනිවාර්යය කරුණක් බවට පත් වී අවසන්. මුඛ ආවරණ නොපැළ¼දීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවට පත් වෙමින් ඇති සමයක මුඛ ආවරණ පැළ¼දීමට උනන්දු කරවීමට ප්‍රීති සින්ටා පියවරක් ගෙන තිබේ. 'සන්සුන්ව සිටිමින් මුණ ආවරණයක් පළඳීන්න,' යැයි ඡායාරූප පෙළක් පළ කරමින් ප්‍රීති ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටී. 

පසුගිය සතියේ ප්‍රීති නවතම ඡායාරූප පෙළක් ගැනීමට කටයුතු යොදාගත් අතර එහිදී ඇය අලංකාර මුඛ අවරණ පැළඳ සිටීම විශේෂත්වයකි. එම ඡායාරූප අතරින් කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට එක් කරමින් ඇය ඉල්ලා සිටින්නේ කොරෝනා වසංගතය පැතිර යෑම මධ්‍යයේ  මුඛ අවරණ පැළඳ ආරක්ෂාකාරීව සිටිනා ලෙසයි.