ලලිත් පන්නිපිටිය ගුරු මුෂ්ටිය අරඹයි

සැප්තැම්බර් 10, 2020

සංගිලි සිනමාපටය අධ්‍යක්ෂණය කළ ලලිත් පන්නිපිටිය සිය නවතම මාලා නාටකය “ගුරු මුෂ්ටිය” සමඟින් නවකයන් කිහිප දෙනෙකු පුංචි තිරයට හඳුන්වා දීමට අපේක්ෂා කරයි. මෙම මස 11 වැනිදා එනම් එන සිකුරාදා තලංගම කොස්වත්ත පිහිටි එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර නාට්‍ය ආයතනයට පැමිණ මේ රංගන වරම උදා කර ගත හැකිය. මෙම අවස්ථාව ෆිල්ම් මේකර්ස් ඇන්ඩ් ආර්ට් සර්කල් සංවිධානයකි.