ජානක ආයෙත් සභාපති

සැප්තැම්බර් 10, 2020


ශ්‍රී ලාංකේය ගායක ගායිකා සංගමයේ වාර්ෂික මහ සභාව ඉකුත් දා කොළඹ නගර ශාලාවේදී පැවැත්විණ. එහිදී නැවත වරක් නිතරගයෙන් විශාරද ජානක වික්‍රමසිංහ සභාපති ධූරයට පත් විය. හිටපු සෙසු නිලධාරි මණ්ඩලය ද වෙනස් නොවිණි.