“දූවිලි ඕවිලි” සමඟ යමුනා මාලිනි

සැප්තැම්බර් 10, 2020

කොළඹ මහජන පුස්තකාල ලේඛක පාඨක සංසදය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන "ලේඛකයෙක් සමඟ හෝරාවක්" විවරණ සැදෑව 2020 සැප්තැම්බර් මස 12 වැනිදා සවස 2.00ට කොළඹ මහජන පුස්තකාල සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ. ඒ සඳහා මෙවර ප්‍රවීන ලේඛිකා යමුනා මාලිනිගේ "දූවිලි ඕවිලි" කෘතිය තෝරාගෙන ඇත. එදිනට ප්‍රවීන ලේඛිකා යමුනා මාලිනී ද සහභාගි වීමට නියමිතය.