ශාරුක් ආලියා නැවතත්

සැප්තැම්බර් 17, 2020

ශාරුක් ඛාන් සිය මීළඟ නිෂ්පාදනය සඳහා ආලියා භාත් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ. 2016 දී ශාරුක් ඛාන් සහ ආලියා භාත් ගෞරි ෂින්ඩේගේ ඩියර් සින්දගි චිත්‍රපටය සඳහා රංගනයෙන් දායක විය. බොලිවුඩ් ආරංචි ගෙන එන්නේ වසර හතරකට පසු ශාරුක් සහ ආලියා වෙනත් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා නැවත එක්වීමට සූදානම් බවයි.

නමුත් නළුවකු නොවී මෙවර ශාරුක් නිෂ්පාදකවරයා ලෙස කටයුතු කිරීමට නියමිත බවත් එම ආරංචි අතර වේ.රෙඩ් චිලීස් එන්ටර්ටේන්මන්ට් හි ලැයිස්තුවේ බොහෝ ව්‍යාපෘති අතර කාන්තා චරිතයක් ප්‍රධාන වූ හාස්‍යමය චිත්‍රපටයක්ද වන බව කියවේ. ආලියාගේ සාකච්ඡාව ඒ වෙනුවෙන්ද යන්න තවමත් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත.

ෆිල්ම්ෆෙයාර් සම්මාන හතරක් ලබා මේ වන විට බොලිවුඩයේ ඉහළම ගෙවීමක් ලබන නිළියන්ගේ ලැයිස්තුවේ සිටින ආලියා මීළඟට සංජේ ලීලා බන්සාලිගේ ගංගුබායි ඛතියවාඩි සහ අයාන් මුඛර්ජිගේ බ්‍රහ්මස්ත‍්‍රා චිත්‍රපටවලින් දැක ගැනීමට ලැබෙනු ඇත.