කළු කුමාරයාගේ හැන්දෑවට සජිතගෙන් ඇරැයුම්

සැප්තැම්බර් 17, 2020

ජැක්සන් ඇන්තනිගේ බාල පුතු සජිත අනුත්තර ඇන්තනිගේ කුලුඳුල් නිර්මාණ එකතුව මෙම මස 20 වැනිදා සවස වැල්ලවත්ත සැවෝයි සිනමා ශාලාවේදී එළිදැක් වේ. ‘කළු කුමාරයාගේ හැන්දෑව‘ යනුවෙන් නම තබා ඇති මෙම අවස්ථාව සඳහා කලා සහෘදයින් රැසක් සහභාගිවීමට නියමිතය.