සිනමා සොම්නස අවසන් දින

සැප්තැම්බර් 17, 2020

 

සරසවිය ස්කොප් සිනමා සොම්නස චිත්‍රපට දැක්මේ අවසන් දිනය වු පසු ගිය 8 වැන දින ප්‍රදර්ශනය වුණේ ප්‍රවිණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක උදයකාන්ත වර්ණසුරියගේ ගින්දරි -3 චිත්‍රපටයයි. දෙරණ විද්‍යුත් මාධ්‍යය අනුග්‍රහය ලැබුණු මේ චිත්‍රපට දැක්ම කොතරම් සාර්ථක වීදයත් කිසිදු පුර්ව ප්‍රචාරකත්වයකින් ද තොරව එදින ගින්දරි-3 චිත්‍රපටය විශේෂ දර්ශන වාරයක් රාත්‍රි 09.30 ට පැවත්විණි.එහිද සියලු ආසන පිරි යෑම විශේෂත්වයකි. මේ එහි විශේෂ අවස්ථා සරසවිය කැමරා ඇසට හසුකරගත් අයුරුයි.