ආනන්ද බස්නායක සමුගෙන

සත් වසරයි
සැප්තැම්බර් 17, 2020

 

චිත්‍රපට ඇඳුම් නිරමාණ ශිල්පියකු, නළුවකු. නිෂ්පාදන විධායකවරයකු මෙන්ම කලා ලොව කා අතරත් සහෘදයකු වූ ආනන්ද බස්නායක අභාවප්‍රාප්ත වී මෙම 23 වැනි දිනට හත් වසරක් සපිරේ. බඹරු ඇවිත් හා පාර දිගේ වැනි විශිෂ්ට චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය වීමේ පසුබිමේ සිටියේ ද ආනන්දය. එකල වේදිකා නාට්‍ය ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවි කරන ස්ථාන අතර වැජඹුණු කොල්ලුපිටියේ ඩ්‍රෙස් සෙන්ස් ආයතනය හිමිව තිබුණේ ද ආනන්දටය.