සුනිල් මිහිඳුකුල ලියූ

“රන්ජිත් ධර්මකීර්ති නාට්‍යාවලෝකනය”එළිදකී
සැප්තැම්බර් 17, 2020

 

 

සරසවිය පුවත්පතේ හිටපු කර්තෘ, නැසීගිය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුවත්පත් කලාවේදී සුනිල් මිහිඳුකුල රචනා කරන ලද “රන්ජිත් ධර්මකීර්ති නාට්‍යාවලෝකනය” කෘතිය පසුගියදා ජනගත කෙරිණි. මෙය සුනිල් මිහිඳුකුලගේ අභාවයෙන් පසු එඩ්වඩ් චන්ද්‍රසිරි විසින් සංස්කරණය කරන ලද කෘතියකි.