‘විජය ගී තරුව’ 2021 අයදුම්පත් කැඳවයි

සැප්තැම්බර් 17, 2020

විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ සංස්කෘතික පදනම වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ‘විජය ගී තරුව‘ තේරීමේ දීප ව්‍යාප්ත තරඟය මෙවර ද පවත්වන්නට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. විජය කුමාරතුංගයන්ගේ 33 වන ගුණ සමරුව නිමිත්තෙන් එළඹෙන 2021 පෙබරවාරි මස 16 වන දින පැවැත්වෙන විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ සමරු සතියේදී ‘විජය ගී තරුව‘ අට වන අදියර තරගය සහ සම්මාන උලෙළ පැවැත්වේ. විජය කුමාරතුංගයන්ගේ ජන්ම දින සමරුව යෙදෙන ලබන ඔක්තෝබර් 09 වැනි දින මෙම තරඟය පළමුවන වටය ආරම්භ කෙරේ. ප්‍රවීණ විනිශ්චය මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ පැවැත්වෙන මේ තරගය වට තුනකින් සමන්විත වේ. අවසාන මහා තරගය සහ සම්මාන උලෙළ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුමාරතුංග මැදිරියේදී පැවැත්වේ.

මෙම තරගයට වයස් සීමාවකින් තොරව ස්ත්‍රී / පුරුෂ දෙපාර්ශවයටම ඉදිරිපත් විය හැකිය. මේ සඳහා ඉදිරිපත් වන අයදුම්කරුවන් තම අතින් සකස් කරන ලද අයදුම්පතක්, සභාපති, විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ සංස්කෘතික පදනම, 267/4බී, ‘සරසි‘ ඉ/බියන්විල, කඩවත ලිපිනයට යොමු කරන්න. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2020 සැප්තැම්බර් 25 වේ.