“මායාවී” එළිදකී

සැප්තැම්බර් 17, 2020

යොවුන් ලේඛිකා නිෂී බොතේජුගේ දෙවැනි  නවකතාව වන “මායාවී” පසුගියදා එළිදැක්විණි. 

වසර හතරක කාලයක් සයිබර් අවකාශයේ කොටස් වශයෙන් කතා 12කට වැඩි ගණනක් රචනා කළ නිෂී බොතේජුගේ පළමු නවකතාව “පතිනියක වී” මුද්‍රිත ප්‍රකාශනයක් ලෙස එළිදක්වා තිබේ. 

“මායාවී” නවකතාව සිලිකා ප්‍රකාශනයක් වන අතර කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයෙහි කුටි අංක ඩ් 293 සිලිකා ප්‍රකාශන කුටියෙන් මෙම නවකතා පොත මිලදී ගත හැකිය.