හස්ත රේඛා සමීක්ෂණය නව මුද්‍රණය

සැප්තැම්බර් 17, 2020

 

ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ හින්දි සහ උර්දු නිවේදක අමරතුංග විජේසේකරගේ හස්ත රේඛා සමීක්ෂණය කෘතිය නව මුද්‍රණය එළිදක්වා තිබේ. එය කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශන භූමියේ පිහිටා ඇති ගොඩගේ, ගුණසේන සහ සරසවි කුටිවලින් මිලදී ගත හැකිය. මෙම ග්‍රන්ථයේ මුල් කෘතිය උර්දු ලේඛක සැයිෆ් උද්දීන් හස්සමිගේ රචනයකි. මෙය කර්තෘවරයාගේ තෙවැනි ග්‍රන්ථය වන අතර මීට ප්‍රථම හින්දි මාර්ගෝපදේශකය සහ හින්දි උර්දු සිංහල ශබ්දකෝෂය යන ග්‍රන්ථ රචනා කොට තිබේ.