‘පන්හිඳ කගපතක් කළ ගුලි’අද ස්වාධීන රූපවාහිනියේ

සැප්තැම්බර් 24, 2020

කලාසූරී ගුණදාස ලියනගේ මහතා පිළිබඳ අතීතාවර්ජනයක් මේ මස 24 වැනි බ‍්‍රහස්පතින්දා සවස 3.15 ට ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ‘සිව් මංසල’ වැඩසටහන තුළින් විකාශය වේ.

ගුලිගේ දෙටු පුත් ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී ශ්‍රීමත් ඉන්ද්‍රජිත් ලියනගේ මීට සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙයි.

ජනප්‍රිය නිවේදක අමිල ජයසූරිය මෙහෙය වන ‘සිව් මංසල’ පමදා සුහර්ෂි සපුතන්ත්‍රිගේ නිෂ්පාදනයකි.