සංඛගේ ‘වැඩකට නැති පොත’

සැප්තැම්බර් 24, 2020

මාධ්‍යවේදී සංඛ අමර්ජිත්ගේ මාධ්‍ය ජීවිතයේ රසබර අත්දැකීම් ඇසුරෙන් රචනාකළ " වැඩකට නැති පොත" ඉකුත් දා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශන භූමියේ දී එළිදැක්විණ. මෙය ගුණසේන ප්‍රකාශනයකි. සංඛ වත්මනෙහි දෙරණ නාළිකාවේ සේවය කරයි.