එඩ්වඩ් සහ චරිතාගේ මැජික්

සැප්තැම්බර් 24, 2020

එඩ්වඩ් ගැන කිව්වොත් චරිතව මතක් වෙනවාමයි. මොකද චරිතා තමයි එඩ්වඩ්ගේ සෙවණැල්ල. ගිය සෙනසුරාද මේ දෙන්නා අපව විස්මයට පත්කළා. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට එක වර පෙනී සිටින්න පුළුවන් එක තැනක විතරයි. එහෙත් මේ දෙන්නා එකවර ස්ථාන දෙකක ඉඳලා තිබෙනවා. දෙරණ ඩ්‍රීම්ස්‍ටාර් අවසන් තරඟය පැවැත්වුණේ ගිය සෙනසුරාදා. මහරගම යොවුන් රඟහලේ පැවැති එහි ඡායාරූපවලත් එඩ්වඩ් සහ චරිතා ඉන්නවා. ඒ මොහොතෙම කිලෝමීටර ගණනාවක් ඈත කොළඹ ෂැංග්‍රිලා හෝටල් පරිශ්‍රයේ පැවැත්වුණු රයිගම් ටෙලීස් උලෙළෙත් මේ දෙන්නා ඉන්නවා. මේ සිදුවීම ගැන කන වැකුණ එඩ්වඩ් සහ ච‍රිතගේ යාළුවෝ කියන්නේ දෙන්නා ක්ලෝනකරණයට ලක් වෙලා කියලා. ඒ කියන්නේ දෙන්නාගේ පිටපත් ගහලා කියලා. අපිට නම් හිතෙන්නේ ඒ දෙන්නා මැජික් දන්නවා කියලා.