ග්‍රන්ථ දෙකක් දොරට වඩී

සැප්තැම්බර් 24, 2020

ජයශංඛ කරුණාරත්නගේ නවතම නවකතාව ‘දික්කන්ද වලව්ව’ සහ වෛද්‍ය අතුල විතානගේ ගේ ‘නෝරයනා සහ වසන්ත’ නවකතාව සමඟ ප්‍රභාත් මිරිහාගල්ල ගේ නවතම පරිවර්තනය විද්‍යා ප්‍රබන්ධය ‘ගිගුම් නාදය’ මෙම මස 22 වැනිදා ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ශාලාවේ දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමයේ B 114, B 115, B 117, B 118 යන කුටිවලදී ජනගත කෙරිණ.

- නිශ්ශංක