ටෙනිසන් කුරේ අවසන් ගමනේ

ඔක්තෝබර් 8, 2020

අප අතරින් වෙන්වු ජනප්‍රිය රංගනවේදි ටෙනිසන් කුරේගේ අවසන් කටයුතු පසුගිය බ්‍රස්පතින්දා මොරටුමුල්ල මෙතොදිස්ත දෙව් මැදුරේදි සිදුකෙරිණි . ඒ සඳහා පවුලේ ඥතින් හා කලා ශිල්පින් ඇතුළුව ප්‍රේක්ෂකයෝ රැසක් සහභාගි වුහ.මේ අවමංගල උත්සවයේ අවස්ථා කිහිපයකි.