රියාට ඇප

ඔක්තෝබර් 15, 2020

නළු සුෂාන්ත් සිං රාජ්පුත්ගේ මරණයට අදාළ මත්ද්‍රව්‍ය නඩුව සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර ගත කර සිටි රියා චක්‍රබෝර්ති පසුගියදා ඇප මත මුදා හැරිණි. දින 28 ක් බන්ධනාගාර ගත වී සිටි ඇයට ඉදිරි මාස හය සඳහා මසකට වරක් මත්ද්‍රව්‍ය පාලන කාර්යාංශයේ පෙනී සිටින ලෙසත් නියෝග කෙරිණි.මුම්බායිහි මහාධිකරණය රියා හට ඇප ලබාදුන්නද ඇගේ සහෝදරයා වන ෂොයික්ගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. රියා මුම්බායි බයිකුල්ලා කාන්තා බන්ධනාගාරයෙන් පිටතට පැමිණි අවස්ථාවේදී මාධ්‍යවේදීන් අතර බහින් බස්වීමක් ද සිදු වී ඇත.