මලවිආරච්චිගෙන් සී. ටී. උපහාර ගීතයක්

ඔක්තෝබර් 15, 2020

දෙරණ 60+ තරගාවලියේ අනුසූරතාවය දිනූ මිල්ටන් මලවිආරච්චි නැසීගිය ගායක සී. ටී. ප්‍රනාන්දු ගායනවේදියා වෙනුවෙන් උපහාර ගීතයක් ගයා තිබේ. ඒ මෙම මස 17 වැනිදාට යෙදෙන සී. ටී. අනුස්මරණ දිනය වෙනුවෙනි. මිල්ටන් 60+ ගායන තරගාවලියට ගැයුවේද සී. ටී. ගේ ගීතවේ. රන් ස්වරයෙන් යනුවෙන් නම තබා ඇති එය නිමල් ගුණසේකර සමඟ මිල්ටන් මලවිආරච්චිගේ පද රචනයකි. තනුව නිමල් ගුණසේකරගෙනි. රුක්ෂාන් කරුණාරත්න සහ ප්‍රේමනාත් කොඩිතුවක්කු සංගීතය නිර්මාණය කොට තිබේ. මිල්ටන් පැරැණි සරසවිය පාඨකයෙකුද වේ.

මේ එම ගීයේ සම්පූර්ණ පද මාලවයි

රන් ස්වරයෙන් කළ ගායනා
ලක් වැසි දන මන රස කළතා
සමුගෙන ගියමුත් අදත් ඇසේ
මිහිරැති ගී රාවේ ඔබේ
ගීත කෝකිලයාණෙනි//

කළු මහවැලි ගංඟා ගලනා
මී අඹ වනයේ- අඹ රුක් සෙවනැල්ලේ..//
බිළිදා නැලවූ හැටි උකුළේ
සීගිරි සුකුමාලි- යළි සිහිවේ සිහිවේ
රන් ස්වරයෙන් කළ ගායනා.....

පියුමක පැණි බොති වන බඹරු
ලෝ අඩ නින්දේ- මී වදයකි ජීවිතේ ....//
පුන්සඳ හිනැහෙන්නේ අහසේ
සිහින ලොවේ මාලි- යළි සිහිවේ සිහිවේ
රන් ස්වරයෙන් කළ ගායනා....