ජී. ආර්. ආයෙත්

ඔක්තෝබර් 15, 2020

ඉස්සර ටීවි එක දැම්මොත් ජී. ආර්. ඉන්නවා.නාට්‍ය දහයක් ගත්තොත් නවයකම මේ ජී. ආර්. ඉන්නවාමයි. ඔහු එතරම්ම කාර්යබහුල නළුවෙක්. ජී. ආර්. කියලා කෙටියෙන් හැඳීන්නුවේ ජී. ආර්. පෙරේරා කියන ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පියා. දිගින් දිගටම නාට්‍යවල හිටියත් එක සැරේටම ඔහු දකින්න ලැබුණේ නැහැ. අප ටිකක් හොයලා බැලුවා ජී. ආර්.ට මොකෝ වුණේ කියලා. ඔහු අසනීප තත්ත්වයක් මත කෙටි විවේකයක් අරන්. දැන් ඒකත් නිමාකොට ආයෙත් රඟපාන්න ඇවිත්. ඔන්න ජී. ආර්.ගේ රැඟුම් බලාගන්න පුළුවන් නැවත.