කැසට් ඕනේ

ඔක්තෝබර් 15, 2020

ඉන්ද්‍රසිරි සුරවීර කිව්වාම අපිට මැවෙන්නේ ඉතා දක්ෂ පූරකවරයෙක්. ඔහු නියෝජනය කරන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනියනේ. ප්‍රසංග වේදිකාවෙදිත් මේ සුරවීරව ඔබට මුණගැහෙනවා. ඔහු සංගීතයට බෙහෙවින් ළැදියි. ඒ ළෙංගතුකම නිසාම සුරවීර අලුත් වැඩකට අත ගහලා. අපේ පැරැණි කැසට් සංරක්ෂණය කිරීමටයි සුරවීර සූදානම් වෙන්නේ. කාලයක් අප ගීත ඇසුවේ මේ කැසට් වලින්නෙ. දැන් පරපුරේ සමහරුනම් කැසට් දැකලාවත් නැතුව ඇති. කෙසේ වෙතත් සුරවීර හදන්නේ එක එක තැන්වල තියෙන මේ ගීත කැසට් එක තැනක සුරක්ෂිතව තියන්න. ඔබ සතුව ගීත කැසට් ඇත්නම් සුරවීර වෙත ලබාදෙන්න පුළුවන්. 0714414644 අංකයට කතා කරලා සුරවීරගෙන්ම වැඩි විස්තර ලබාගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා.