රුක්මණීට මොක් සුව පතා දිව්‍ය පූජාව 29

ඔක්තෝබර් 22, 2020

රුක්මණී දේවිය මිය ගොස් වසර 42 කි.

ඒ වෙනුවෙන් ඇගේ ආත්මයට මොක් සුව පතා ඔක්. 29 වැලිවේරිය ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේදී උදේ 9.00 ට මීසම සේවක ගරු රොෂාන් ප්‍රනානීදු පියතුමා දිව්‍ය පූජාව පවත්වයි.

රුක්මණී දේවි අනුස්මරණ සංගමය වෙනුවෙන් ලක්මාලි විජේසිංහ සමඟින් හෙන්රි ප්‍රියශාන්ත මෙන්දිස් සංවිධානය කරයි.

නොවැ. 7 වනදා සවස 3.00 ට මොරටුව ජනාධර වැඩහිිටි නිවාසයේ නේවාසිකයන් ප්‍රබෝධයට පත් කිරීම උදෙසා සංගීත ප්‍රසංගයක්ද පැවැත්වේ.