හැත්තෑවලංකාරයෙන් මෙවර ක්ලෝඩ්

ඔක්තෝබර් 22, 2020

චරණ නාළිකාවේ විකාශය වන හැත්තෑවලංකාරය වැඩසටහන මෙවර වෙන් වනුයේ නැසීගිය වේග රිද්මේ ගායන ශිල්පී ක්ලෝඩ් ද සොයිසා වෙනුවෙනි. එය මෙම මස 23 වැනිදා එනම් හෙට රාත්‍රී 9 ට රස විඳිය හැකිය. ක්ලෝඩ්ගේ දයාබර පුතු ජූඩ් ද සොයිසා සහ මිනිබිරිය අහිංසාද සොයිසා ක්ලෝඩ්ගේ ගීත ගායනයෙන් එක් වෙති. හැත්තෑවලංකාරය තුශාන්ත විදානගේ ගේ නිෂ්පාදනයකි. ගයාන් ගම්ලත් පූරකවරයාය.