ඕලු මනාලි ඕපන්.

ඔක්තෝබර් 22, 2020

මංජුලා කුමාරි කියන නමට වඩා ඕලු කියපුවාම තමයි හැමෝම ඇය හඳුනන්නේ. පුංචි තිරයේ සිත් ගත් චරිතයක් වූ ඇය වඩාත් අප හමුවට ආවේ අහිංසක චරිතවලින්. ඉතින් මේ මංජුලා හෙවත් ආදරණීය ඕලු ගැන අලුත් ආරංචියක් තියෙනවා කියන්න. ඇය පුංචි ව්‍යාපාර කටයුත්තකට අත තියලා. තවත් සරල කරලා කිව්වොත් මංජුලා ඇඳුම් ෂොප් එකක් විවෘත කරලා. හරියටම ඉකුත් බදාදා එහෙමත් නැත්නම් ඊයේ තමයි ඇය තමන්ගේ පුංචි ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ. විවාහ මංගල උත්සව සහ වෙනත් ඕනෑම උත්සව වලට අවශ්‍ය ඇඳුම් මෙහි තියෙනවා. දෙහිවල අත්තිඩිය පාරේ ලේක් එජ් රෙසිඩන්සි වල තමයි ඇගේ ඇඳුම් ෂොප් එක තියෙන්නේ. මේකේ නම ඕලු මනාලි..