අසනීපයි, ඒත් අසරණ නැහැ.

ඔක්තෝබර් 22, 2020

රජරට සිටින පැරැණි කලාකරුවෙක් තමයි ජයතිස්ස අතුලසිරි කියන්නේ. වේදිකාව, පුංචි තිරය වගේම සිනමාවෙත් ඔහු කැපී පෙනෙන චරිත ගණනාවක් රඟපෑවා. ජයතිස්ස ටික කලෙක පටන් අසනීප තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ. මේ හේතුවෙන් නොයෙක් දෙනා කතා කර කර ජයතිස්සගේ දුක සැප විමසනවා වගේම ඔහුගේ නිවසටත් ඇතැම් මිතුරන් එනවා. ඔය අතරේ කෙනෙක් ඔහුට නොදැනෙන්නට ඡායාරූපයක් රැගෙන. එහි පේන්නේ ජයතිස්ස හරියට කාත් කවුරුවත් නැතිව අසරණ වෙලා ඉන්නවා වගේ. මේ සේයාරුව මූණූ පොතටත් එක් කරලා. ඔය අතරේ තව ආරංචියක් එනවලු සමහර පිරිස් ජයතිස්සගේ ඒ ඡායාරූපය භාවිත කරමින් මුදල් පවා එකතු කරනවා කියලා. ජයතිස්ස අප හරහා මේ කියන්න හදන්නේ ඔහු අසනීප වෙච්ච එක ඇත්ත, නමුත් අසරණ වෙලා නැහැ කියලා. ඒ වගේම අර වගේ වංචාකාරයින්ට අහු වෙන්න එපා කියලාත් ඔහු කියනවා. 0715788889 අංකයෙක් ඔහුගේ දුක සැප ඔබට විමසිය හැකියි.