අතුල-නෙලූගේ පියා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ඔක්තෝබර් 29, 2020

අතුල අධිකාරි හා නෙලූ අධිකාරිගේ ආදරණීය පියාණන් වූ කුමාරදාස අධිකාරි අභාවප්‍රාප්ත විය. 1936 උපන් ඔහු මිය යන විට 84 වියෙහි පසු විය. කුමාරදාස මහතාගේ අවසන් කටයුතු රටේ පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් ළඟම ඥාතීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉකුත් දා සිදු විය.