චන්දි සුද්දත්චාරිගේ පෙමතෝ ජායතී සොකෝ නාටකීය ප්‍රවේශය එළිදකී

ඔක්තෝබර් 29, 2020

මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ පේමතෝ ජායතී සෝකෝ නාට්‍යය පාදක කර ගනිමින් ලියැවුණු ග්‍රන්ථයක් ඉකුත් දා නිකුත් විය. පේමතෝ ජායතී සොකෝ නාට්‍ය ප්‍රවේශය නමැති එය චන්දි සුද්දත්චාරිගේ රචනයකි. සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ නාට්‍ය දර්ශනය විග්‍රහ කිරීමට ඒ හා සබැඳි ලිපි භාවිත කරමින් සහ වියතුන් සමඟ කළ කතාබහ ඇසුරෙන් මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය වී ඇත. මෙහි කර්තෘවරිය වන චන්දි රංගන ශිල්පිනියක ලෙසත් කලක් කටයුතු කළාය.