රන්වීර් චරිත දෙකක

නොවැම්බර් 26, 2020

රෝහිත් ෂෙට්ටි 'සර්කස් චිත්‍රපටය ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවන පුවත අසන්න ලැබුණේ පසුගිය සතියේදීයි. ඔහු 'සූර්යවන්ෂි' සිනමාහල්වල තිරගත වීම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිත් ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කාලයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් මීළඟ නිර්මාණයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට තීරණය ගෙන ඇත. ඒ අනුව රන්වීර් සිං, වරුන් ශර්මා, ජැකලින් ෆර්නැන්ඩස් සහ පූජා හෙජ් ඇතුළු පිරිසකගේ දායකත්වයෙන් 'සර්කස්' චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම් ආරම්භ විය.

රන්වීර් මෙහි ද්විත්ව චරිත නිරූපණය කිරීමට නියමිත අතර ලබන වසරේ පෙබරවාරි මස අවසන් වන විට 'සර්කස්' චිත්‍රපටය සම්පූර්ණ කිරීමට නිර්මාණ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වේ. 'සර්කස්' චිත්‍රපටය, සංජීව් කුමාර්, මවුෂුමි චැටර්ජි, දේවන් වර්මා චරිත මැවූ 'අංගූර්' (1982) චිත්‍රපටයේ ප්‍රතිනිර්මාණයක් බවට ආරංචියක් පැතිර ගිය අතර අධ්‍යක්ෂවරයා එය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.