ප්‍රංශයේ ලූර්දු දේවස්ථානයේ විශේෂ නත්තල්

දෙසැම්බර් 24, 2020

ප්‍රංශයේ ලූර්දු දේවස්ථානයේ සිට ගෙන එන විශේෂ නත්තල් වැඩසටහන එතෙර පූජා, නත්තල් දින එනම් දෙසැම්බර් 25 වැනි දින සවස 3.30ට ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශයවේ. එය අජිත් කුමාරතන්ත්‍රීගේ නිර්මාණයකි. එතෙර තිබෙන ආගමික සහ වන්දනීය සිද්ධස්ථාන පිළිබඳ ලාංකේය ප්‍රේක්ෂකයින් දැනුම්වත් කිරීමේ අරමුණෙන් නිර්මාණවූ මෙම සඟරාමය වැඩසටහන පසුගිය වසරේ නත්තලේ වතිකානුවේ ශාන්ත බැසිලිකාවේ සිට ගෙන එන ලදි. මෙහි නිෂ්පාදන කළමනාකරණය උපනන්ද කාරියවසම් සමඟ තිලකා සමරවීරගෙනි. මෙහි සංස්කරණ කටයුතු ඉශාර අදිකාරම්ගෙනි. ත්‍රී සිනමා නිෂ්පාදනය කරන ලද එතෙර පූජා සඟරාමය වැඩසටහනේ බැතිබර දායකත්වය මිහිරි ප්‍රනාන්දු සහ මිලාන් පිටගල්දෙනියගෙනි.