නිර්මාණිගේ පියා සමුගනී

දෙසැම්බර් 24, 2020

සරසවිය කර්තෘ මණ්ඩලයේ නිර්මාණී බණ්ඩාරනායකගේ පියාණන් වූ විජයසිරි බණ්ඩාරනායක මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. ඔහුගේ අවසන් කටයුතු පසුගිය ඉරිදා පාදුක්ක ලියන්වලදී සිදු කෙරිණ. මියයන විට 59 වැනි වියෙහි පසු වූ ඔහු ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සහ කලම්බු ඩොක්යාඩ් ආයතනයේ සේවය කොට විශ්‍රාම ලැබුවෙකි.