සිනමාහලට විදුලි බිලෙන් සහනයක්

ජනවාරි 7, 2021

කොවිඩ්19 ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් 2020 මාර්තු මස සිට සිනමශාලා වසා දැමීම නිසා මූල්‍ය දුෂ්කරතාවයන්ට ලක්වූ සිනමා ශාලා හිමියන්ට සහන සැලසීමේ අරමුණින් සිනමා ශාලාවන්හි හිඟ විදුලි බිල්පත් ගෙවීම සඳහා වසරක සහන කාලයක් ලබා දීමට විදුලි බල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ එකඟත්වයට ලැබී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව ප්‍රකාශ කරයි. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ලබාදුන් උපදෙස් පරිදි, මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපති ආචාර්ය ජයන්ත ධර්මදාස සහ විදුලි බල අමාත්‍යවරයා අතර ඇති වූ සාකච්ඡාවකින් පසු මෙම සහනය ලබා දීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව 2020 මාර්තු මස සිට එම වසරේ දෙසැම්බර් දක්වා වූ ගෙවීම් නොකරන ලද සිනමාශාලා විදුලි බිල්පත් මාස 12 කින්(සමාන වාරික 12කින්)පියවීමට අවස්ථාව ලබා දීමට නියමිතය. ඒ අනුව ගෙවීම් කිරීමට මෙම වසරේ දෙසැම්බර් දක්වා ඉඩ සැලසෙනු ඇත. එමෙන්ම මෙම කාල සීමාව තුළ හිඟ බිල්පත් මත විදුලි විසන්ධි නොකිරීමට කටයුතු කිරීමටද නියමිතය. ඒ සඳහා වන උපදෙස් අමාත්‍යවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සහ ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගමට ලබා දී තිබේ. ඒ අනුව ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ලියාපදිංචි දිවයින පුරා පිහිටා ඇති සිනමාශාලා 194කට මෙම විදුලි බිල්පත් ගෙවීමේ සහනය හිමිවනු ඇත.

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් දින 180කට වඩා වැඩි කාලයක් පසුගිය වසරේ සිනමාශාලා වසා දමා තිබිණ. එහෙත් එලෙස මතුපිටින් ශාලා වසා තිබුණ ද ඒවාහී ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර දින තුනකට වරක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කෙරිණ. ඒ යන්ත්‍රෝපකරණවල යහ පැවැත්ම වෙනුවෙනි. එම කරුණු ගැන සලකා බලා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් මෙම සහනය සිනමා ශාලා සඳහා ලබා දෙන ලදී. එයට අමතරව චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශකයන්ගේ සංගමය මගින් විදුලි බල අමාත්‍යාංශයෙන් තවත් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. ඒ සිනමාශාලා කර්මාන්ත ගණයට ඇතුළත් කරන ලෙසයි. එවිට විදුලි සැපයුම දැනට ලැබෙනවාට වඩා සහනදායි මුදලකට සිනමාශාලාවන් වෙත ලැබෙනු ඇත. එම ඉල්ලීම විදුලි බල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා මේ වන විට මුදල් අමාත්‍යංශයේ වෙත භාර දී ඇති බව චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති අනුරාධ බී. රැකව සරසවියට දන්වා සිටී