රැෆෙලාගේ සෙලිබ්‍රිටි කැලැන්ඩරය නව වැනි වරටත්

පෙබරවාරි 11, 2021
 
මෙරට කලා ශිල්පී ශිල්පිනියන්ගේ ප්‍රථම ඡායාරූප කැලැන්ඩරය Raffealla Fernando Celebrity Calendar  ලෙසින් නව වැනි වරට මෙවරත් 2021 වසර සඳහා නිකුත් වීමට නියමිතයි. ඒ එළඹෙන 16 වැනිදා සන්ධ්‍යාවේ කොළඹ ප්‍රසිද්ධ හෝටල් පරිශ්‍රයක නිරෝධානය නීතිරීතිවලට අනුකූලවය. 
 
මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පිනීයක් සහ ඡායාරූප ශිල්පිනියක් වන රැෆෙලා ප්‍රනාන්දු ලංකාවේ ජනප්‍රිය කලා ශිල්පීන් සහ ශිල්පිනියන් වෙනස්ම ආකාරයකින් හැඩගන්වා ඡායාරූප ගත කර එම සේයාරූ එකතුවක් දින දර්ශනයක් ලෙස සෑම වසරකම එළිදැක් වෙයි. නවමු සංකල්ප රැසක් සමඟින් ඔබ ප්‍රිය කරන කලා තරු පොකුරක් ඒකරාශි කර රැෆෙලා ප්‍රනාන්දු මෙවරත් දින දර්ශනය නිම කර ඇති බව සැලයි. පසුගිය වසරවලදී රැෆෙලා ප්‍රනාන්දුගේ සේයාරූ සරසවිය කවරයද හැඩ කළේය.