සිංහල සිනමාවේ බොක්ස් ඔෆිස් රජුට ආනන්දනීය සිනමාවෙන් උපහාර

පෙබරවාරි 25, 2021

තම ප්‍රථම චිත්‍රපට හයම දින සියය ඉක්මවා ප්‍රදර්ශනය කරමින් නොබිඳිය හැකි වාර්ථාවක් සිංහල සිනමා ඉතිහාසයට එක් කළ ජනප්‍රිය රැල්ලේ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ සුනිල් සෝම පීරිස් මහතා වෙත ආනන්දනීය සිංහල සිනමාවේ සහෘද පිරිස විසින් උපහාරයක් පවත්වන ලදී. ඒ මහරගම වත්තෙගෙදර පිහිටි ඔහුගේ නිවසේදීය. සමරු ඵලකයක්, සම්මානයක් සහ මූල්‍යමය ත්‍යාගයක් එදින ඔහුට ලබා දෙන ලදි.