දිලිප්ගෙන් පොතක්

මාර්තු 4, 2021

 

දිලිප් රෝහණ විසින් රචිත කුලුඳුල් කෘතිය කසුන් ගිර තරණය කෘතිය මෙම මස 8 වැනිදා රාජගිරියේ දී එළි දැක්වීම නියමිතය. මෙය ඔහුගේ දශක තුනක අත්දැකීම් අළලා රචනා වූ නව කතාවකි. රංගන ශිල්පියකු ලෙස වඩාත් ප්‍රකට දිලිප් රෝහණ හිටපු නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයෙකු ද වේ. 1976දී සිය රංගන ජීවිතය ආරම්භ කළ දිලිප් රෝහණ සහය අධ්‍යක්ෂවරයෙක්, තිර රචකයෙක් ලෙස නිර්මාණ සඳහා සිය දායකත්වය දක්වා තිබේ.