චලන රේඛා ආරම්භ වූ දා

මාර්තු 4, 2021චලන රේඛා රංගායතනයේ (CR Entertainments) සමාරම්භය පසුගියදා පැවත්විණ. එහි ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස රංගන ශිල්පී මේනක රාජපක්ෂ සහ රංගන ශිල්පිනී පබසරා මදුශානි සහභාගි වූහ. චලන රේඛා රංගායතනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ, ක්ෂේත්‍රය තුළ කැපවීමෙන් වැඩ කළ හැකි තරුණ දූ දරුවන්ට, විවිධ හැකියාවලින් පරිපුර්ණ සහා ඔවුන්ගේ තුරුණු අදහස් ඒකරාශි කරමින් නව ආකාරයකින් සිනමා සිත්තම් ප්‍රේක්ෂකයා වෙත ගෙන යාම බව චලන රේඛා රංගායතනයේ ප්‍රධාන අධ්‍යක්ෂ නුවන් රන්ජන් මහතා එතුමාගේ කථනයේදී සදහන් කරන ලදී.