මෙවර සරසවිය සිකුරාදා මධුර භාෂණය ‘අර්බුදය අද නොවේ හෙට’ සූම් සහ ෆේස්බුක් ඔස්සේ

ජූලි 29, 2021

 

දෙසතියකට වරක් සරසවිය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වනු ලබන සරසවිය සිකුරාදා මධුර භාෂණය සාකච්ඡා මණ්ඩපය මෙවර විෂයය කොට ගන්නේ 'අර්බුදය අද නොවේ හෙට' යන්නයි. එය ජූලි මස 30 වැනිදා සිකුරාදා සවස 6.30 ට පැවැත්වීමට නියමිතය. සිනමාවේදී ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායක, ස්කෝප් සිනමා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ තුෂාන් මීමනගේ හා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික ධම්මික දිසානායක මේ සංවාද මණ්ඩපයට සහභාගි වනු ඇත. පහත සූම් තාක්ෂ සබැඳීයාව මඟින් සහ සරසවිය ෆේස්බුක් අඩවිය ඔස්සේ එයට සම්බන්ධ විය හැකිය.

මේ සඳහා සූම් සබැඳීයාව සහ QR කේතය
 

Zoom Link - https://zoom.us/j/4905939347

sarasaviya/facebook