කතා කරන පිටපත්

සැප්තැම්බර් 16, 2021

යමී ගෞතම් සතුව 'ලොස්', 'දස්වි' සහ 'ද තර්ස්ඩේ' වැනි චිත්‍රපට රාශියක් පෙළ ගැසී ඇත. තිර පිටපතක් ලිවීමේදී එය විනිශ්චය කිරීමේ වැදගත්කම අත්හැරීමට තමා කිසි විටෙකත් කැමති නැති බවත් චිත්‍රපටයක් තෝරා ගැනීමේදී තමා සැමවිටම සත්‍යවාදීව සිටීමට වගබලා ගන්නා බවත් ඇය පවසයි.

චිත්‍රපට තිර පිටපතක් තෝරා ගැනීමට පෙර ඇගේ ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරමින් යමී මෙසේ පැවසුවාය. "පිටපතක් කියවන විට, එය කියවන අයෙකු ලෙස මම සෑම විටම එය අවබෝධ කර ගැනීමට වග බලා ගන්නෙමි. එයට මා තුළ සිටින ප්‍රේක්‍ෂකයා ආකර්ෂණය කර ගත හැකි නම්, එය තිරය මත වැඩ කරන බව මම දනිමි. " ඇය තවදුරටත් මෙසේ පැවසුවාය. "තිර පිටපතක් තෝරා ගැනීමේදී මම සැමවිටම මා සමඟම අවංකව සිටීමට වග බලා ගන්නෙමි. ඇත්ත වශයෙන්ම තිර පිටපතට කතා කළ යුතුයි."