පිය වියෝව

මාර්තු 21, 2019

නිතරම හිනාවෙලා ඉන්න ගයනා සුදර්ශනීගේ නෙතෙහි කඳුළු ගලා යනවා. ඇය මෙහෙම සංවේදී වෙලා තියෙන්නේ ඇගේ ආදරණීය පියාණන්ගේ වියෝව නිසයි. අයි. ඒ. ඩී. ජයවර්ධන නමැති ගයනාගේ පියා මිය යන විට වයස අවුරුදු 83 ක්. ගයනා ඇතුළු දරුවන් සිවු දෙනෙකු ඔහු යහපත් ලෙස හදා වඩා සමාජයට දායාද කළා.

ජයවර්ධන මහතාගේ අවසන් කටයුතු පසුගිය සෙනසුරාදා එනම් 16 වැනිදා සවස පන්නිපිටිය සුසාන භූමියේදී සිදු වුණා.