භාවනා මාර්ගය සහ නිර්වාණාවබෝධය

අප්‍රේල් 11, 2019

අජාන් චා හිමියන්ගේ 'නිර්වාණ දේශනා', 'කායිව් රහත් තෙරණිය', 'සිතේ විස්මිත හාස්කම්', 'සතිය භාවනාව සහ නිවන් මඟ' යනාදී ජනපි‍්‍රය කෘති රැසක් පරිවර්තනය කළ තිලක කුඩාහෙට්ටිගේ නවතම ග්‍රන්ථය 'භාවනා මාර්ගය සහ නිර්වාණාවබෝධය' පසුගියදා දොරට වැඩිණි.

තායිලන්තයේ මෑත කාලයේ වනවාසීව වැඩ සිටි රහත් වහන්සේ නමක ලෙස ප්‍රකට අජාන් චා තෙරුන්ගේ 'ර්‍ථචබඩ බධ ර්‍ථඥචජඥ' නමැති කෘතිය ඇසුරෙන් සිංහලයට පරිවර්තනය කෙරුණු මෙය 'සාහිත පොත් පියස' මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබේ.

'භාවනා මාර්ගය සහ නිර්වාණාවබෝධය' කෘතියෙහි අජාන් චා තෙරුන් අවසන් භාගයේදී කළ ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා සහ භාවනා කමටහන් ආදී ගිහි පැවිදි සැමට ම වැදගත් උපදෙස් රැසක් අන්තර්ගත වේ.