සක්වළ දැක්ම සහ බඹලොව ගමන

අප්‍රේල් 11, 2019

චාමික මුණසිංහගේ සංස්කරණයක් ලෙස අති පූජනීය බලංගොඩ ආනන්ද මෛති‍්‍රය, රේරුකානේ චන්දවිමල, බෙල්ලන ඤාණවිමල යන මහා නා හිමිවරුන්ගේ ලිඛිත අදහස් ඇසුරෙන් සම්පාදිත 'සක්වළ දැක්ම සහ බඹලොව ගමන' (සසර පැවැත්මයි - සසර නැවැත්මයි) විමර්ශන ග්‍රන්ථය පසුගියදා ජනගත කෙරිණි.

බඹලොව හා සබැඳි කථා ඇතුළු දහම් කරුණු සරලව, රසවත්ව ඉදිරිපත් කර ඇති මෙය බ්‍රහ්ම ලෝකය පිළිබඳව ලොව මෙතෙක් පළ වූ සවිස්තරාත්මක ග්‍රන්ථය ද වේ.