කෝඩුකාර නාට්‍ය උලෙළ - 2019

මාර්තු 21, 2019

කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ නාට්‍ය හා රංග කලා සහ ප්‍රතිබිම්බ කලා අධ්‍යයන ඒකකය සමඟ ඇකඩමික් ප්ලේයර්ස් නාට්‍ය සංගමය විසින් පවත්වනු ලබන කෝඩුකාර නාට්‍ය උලෙළ මාර්තු 25 සිට අපේ‍්‍රල් 2 දක්වා කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

මාර්තු 25, 26

ශ්‍රී ධර්මාලෝක ශාලාව

ම්ඪතතඥප අපේ වීරයා - අධ්‍යක්ෂණය ප්‍රියංකර රත්නායක, සංජීව ගුණරත්න, අසංක කෝදාගොඩ

මාර්තු 27, 28

මී අඹ සෙවණ පරිශ්‍රයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පහත රට නර්තන සම්ප්‍රදාය හඳුනා ගත හැකි දහඅට සන්නි ශාන්ති කර්මය මුඛ්‍ය කොට ගනිමින් 'සන්නි' රංග වින්‍යාස. අධ්‍යක්ෂණය හර්ෂිකා රත්නායක.

මාර්තු 29

ශ්‍රී ධර්මාලෝක ශාලාව

'සංචාරක කෝකිලාව' ස්වතන්ත්‍ර නාට්‍ය නිර්මාණය අධ්‍යක්ෂණය අකලංකා පිටවල.

අප්‍රේල් 01, 02

ශ්‍රී ධර්මාලෝක ශාලාව

'නොමියෙන ගැහැනු'

මෙම සියලුම නාට්‍යයන් පස්වරු 3.30 ට සහ 6.30 ට දර්ශන වාර දෙක බැගින් වේදිකා ගත කරනු ලැබේ.