අලුත් වැඩක

දෙසැම්බර් 12, 2019

 

සමන් හේමරත්න කියන නමට වඩා අපට ඔහු මතක ලීලසේන හැටියට. ලීලසේන නිසා සමන් අතිශය ජනප්‍රියත්වයක් ලැබුවා. ලීලසේනව දැක්කත් ඇති හිනහ පහළ වෙනවා. එහෙත් හරිම බැරෑරුම් චරිතත් සමඟ වේදිකාවේ රඟපෑවා. සමන් හා හාපුරා කියලා වේදිකා නාට්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න අත ගහලා කියලා අපට ආරංචි වුණේ ඔහු පිලිබඳ අලුත් තොරතුරු සොයා යාමේදියි. සමන් අධ්‍යක්ෂණය කරන වේදිකා නාට්‍යයේ නම ශිෂ්ඨාචාරයේ අවසන් මිනිසා. නමින්ම හැඟෙනවා ඇති ඒක හාසස්‍යයෙන් පරිබාහිරව ලියවුණ නිර්මාණයක් කියලා. ළඟදීම එය වේදිකාවට ගෙන එන්නයි සමන් හේමරත්න හෙවත් ලීලසේන වෙහෙසෙන්නේ.

 

 

Add new comment