මෙවර නාට්‍ය කීර්ති සම්මාන නිශ්ශංක-බුද්ධි-අනුලා

සැප්තැම්බර් 10, 2020

රාජ්‍ය නාට්‍ය උලෙළ මෙම මස 11 වැනිදා එනම් හෙට සවස නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රංග ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. එහිදී නාට්‍ය කලාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කරනු ලැබුවා වූ සේවය උදෙසා ජීවිතයට එක් වරක් පිදෙන නාට්‍ය කීර්ති සම්මානයෙන් මෙවර පිදුම් ලබනුයේ නිශ්ශංක දිද්දෙණිය, බුද්ධදාස ගලප්පත්ති සහ අනුලා බුලත්සිංහලයි. වේදිකා නාට්‍ය රංගනය වෙනුවෙන් නිශ්ශංක දිද්දෙණිය සහ අනුලා බුලත්සිංහලත් වේදිකාවේ තිරය පිටුපස සිට කළා වූ මෙහෙවර උදෙසා බුද්ධදාස ගලප්පත්ති මෙම ගෞරව සම්මානය වෙනුවෙන් හිමිකම් කියති.