මං ගැන නොවේ

දෙසැම්බර් 12, 2019

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී සඳුන් විජේසිරි අපට කතා කළා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කලාකරුවෙක්ගෙ ඇමතීමක් ලැබෙන්නේ ඔවුන්ගේ අලුත් තොරතුරක් අපට කියන්න.

සඳුන් අයියා මොකද හදිසියේම අලුත් වැඩක් පටන් ගත්තද . . .

අනේ නැහැ. මගේ ඉතින් පරණ රාජකාරිමනෙ. මං කතා කළේ මං ගැන මොනවා හරි පළ කරගන්න නෙවේ. අර . . . අහවලා ගැන මොනවා හර ලියන්නකෝ. මිනිහා දක්ෂයා.

ඇත්තටම සඳුන් එහෙම කිව්වාම අපට පුදුමත් හිතුණා. සාමාන්‍යයෙන් කලාකරුවෙක් තවත් කලාකරුවකුගේ ලිපියක් පළ කරලා දෙන්න කියනවා අඩුයිනෙ. තමන් ගැනම ලියව ගන්නනෙ බොහෝ දෙනෙක් උත්සාහ කරන්නේ. ඔවුන් අතරේ සඳුන් විජේසිරි කියන්නේ පරාර්ථකාමී මනුෂ්‍යයෙක්.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.