යුරේකා සිරි!

ජනවාරි 30, 2020
සුනිල් සරත් පෙරේරා

 

 

කලාකරුවකුගේ උපන් දිනය දවසකට සිරි කහවලගෙන් එන දුරකතන ඇමතුම නම් වරදින්නෙ නැහැ. සමහර කලාකරුවන් තමන්ගේ උපන් දිනය අද කියලා දැනගන්නේ කහවලගේ මේ ඇමතුමෙන්. ඔහු ගාව අනාදිමත් කාලෙක පටන් පාවිච්චි කරන පොතක් තියෙනවා. ඒකෙ තමයි ඔය නළු නිළි උපන් දින දුරකතන අංක ලිපින එහෙම තියෙන්නේ.

 

සිරි කහවල

 

 

කහවලගෙ පණත් හරි මේ පොතත් හරි. ඔන්න ඔය පොත දවසක් පෙරළ පෙරළා ඉන්න කොට අපූරු දෙයක් ඔහුට අහු වෙලා. ඒ අප සිනමාවේ වැඩිපුරම ඉන්නෙ සුනිල්ලා කියලා. සුනිල් නම තියෙන අය දෙසීයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවලු. ඊළඟට ඉන්නේ සරත්ලා. පනහකට අධික සංඛ්‍යාවක් සරත් නමැත්තා ඉන්නවා. හැබැයි මේ නම් දෙකම තියෙන ඒ කියන්නේ සුනිල් සරත්ලා ඉන්නේ එකම එක්කෙනයි. ඒ සුනිල් සරත් පෙරේරා.

 

 

 

Add new comment