‘විනිවිද’ ජාතික නාළිකාවේ

මාර්තු 7, 2019

මාර්තු මස 08 වැනිදාට යෙදෙන ලෝක කාන්තා දිනය නිමිති කරගනිමින් අශේන් මංජුල නිර්මාණය කරන ලද විනිවිද ඒකාංගික ටෙලි සිතුවම මාර්තු මස 09 වැනිදා දහවල් 1.30 ට ජාතික නාළිකාවේ විකාශනය වේ. ඩග්ලස් රණසිංහ, නිල්මිණිි තෙන්නකෝන්, චතුරිකා පීරිස්, මොරින් චාරුණි, කමල් දේශප්‍රිය, කෝකිල පවන් මෙහි චරිත රංගනයේ යෙදෙති. නවරත්න ගමගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කොට ඇත. විශාරද නන්දා මාලිනී ගායනයෙන් එකතු විය. මහින්ද ලොකුයද්දෙහි පිටපත රචනා කළ අතර විනිවිද ටෙලි සිතුවම සන්ධ්‍යා කුමාරි රණසිංහගේ නිෂ්පාදනයකි.

Add new comment