රෙත්සු ජාතික රූපවාහිනියේ

අප්‍රේල් 11, 2019

‘රෙත්සු’ ජපානයේ යුද සමයේ ජීවත් වූ තම පවුල ගැන සිතන මිත්තණියක්. ඉවසීමේ ගුණය කියාදෙන දෙවැනි මවක්, ජීවිතයේ සැබෑ අරුත වටහා ගන්නා පියෙක් සහ දෙනෙත් අඳ වුවද ජීවිතය ජය ගන්නා දිරිය දියණියක සිටින පවුලක් වටා ගෙතුණු අපූරු කතා මාලාවකි. පුෂ්පිත පීරිස්ගේ නිෂ්පාදනයෙන් මේ විශ්ව සම්භාවනීය නාට්‍යය ප. ව. 7.00 ට ජාතික රූපවාහිනියෙන් විකාශය කෙරේ.

Add new comment