එදා ගාමිණී සමඟ ජැක්සන්.

මෙදා ජැක්සන් සමඟ හේමාල් හෙට ?
පෙබරවාරි 4, 2021

සම්මානනීය ගත්කතුවරයෙකු වන සයිමන් නවගත්තේගම සූරීන්ගේ ක්ෂීර සාගරය කැලඹිණ නවකතාව ඇසුරෙන් මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන් සිනමාපටයක් මේ දිනවල දී නිර්මාණය කරනවා. මීට කලකට ඉහත දී එම නවකතාව පාදක කරගනිමින් සිනමාපටයක් තැනීමට පටන් ගත් නමුත් එය අතරමගදි ඇන හිටියා. මෙම නවකතාවේ එන අධිරාජයාගේ චරිතය එකී සිනමාපටයේ රඟපාන්නට සූදානම් වී සිටියේ හෙළ සිනමා සක්විති ගාමිණී ෆොන්සේකා. ජැක්සන් ඇන්තනී විසින් අනෙක් ප්‍රධාන චරිතය නිරූපණය කිරීමට ලකලෑස්ති ව සිටියා.

එම සිනමාපටය නිර්මාණය නොවුණත් පසු කාලීනව යළිත් එම නවකතාව ඇසුරෙන් මහාචාර්යවරයා සිනමාපටය තනද්දී ජැක්සන්ට ඇරයුම් කිරීමට ද අමතක කළේ නැහැ. ඒ ගාමිණී ෆොන්සේකා නිරූපණය කිරීමට නියමිතව සිටි අධිරාජයාගේ චරිතය නිරූපණය කිරීම සඳහා. ජැක්සන් එදා රංගනයෙන් දායක වීමට සිටි කැරලිකරුගේ චරිතය මෙදා රඟපෑමට වාසනාව උදා කරගත්තේ හේමාල් රණසිංහ. ජැක්සන් ඇන්තනී මේ හිමිකර ගත්තේ දෛවෝපගත වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. එදා ක්ෂීර සාගරය කැලඹිණ නිර්මාණය කළත් අද නිර්මාණය කළත් ජැක්සන් එහි රංගනයෙන් දායක වීමට නියමිතව සිටියා. එහෙත් ඔබ අනාගතයේ දී ක්ෂීර සාගරය කැලඹිණ සිනමාපටය නිර්මාණය කළානම් එකී අධිරාජයාගේ චරිතය හේමාල් රණසිංහ විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබේයයි අනුමාන කළ හැකියි ඒත් එදාට කැරලිකරයා වන්නේ කවුද?