74 වැනි කාන්ස් සිනමා උලෙළ 17 වැනිදා අවසන්

ජූලි 15, 2021

 

ජුලි මස 6 වැනිදා ඇරැඹි ලෝකප්‍රකට කාන්ස් සිනමා උලෙළ ලබන 17 වැනිදා දක්වා ප්‍රංශයේ කාන්ස්හීදී පැවැත්වේ. මීට පෙර එම සම්මාන උලෙළ මැයි මස 11 වැනිදා සිට 22 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ අතර කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් එය ජූලි මස දක්වා කල් ගියේය. කාන්ස් සිනමා උලෙළ "Annette" චිත්‍රපටයෙන් ආරම්භ කර "j¡SS 177" චිත්‍රපටයෙන් අවසන් වීමට නියමිතය. මෙවර චිත්‍රපට 24ක් තරගකාරී වටය සඳහා තරගවදියි.